header

Национална комисия по корпоративно управление

Националната Комисия по Корпоративно Управление (Комисията) е създадена за целите на насърчаване прилагането на добрите практики по корпоративно управление и развитието на Българския национален кодекс за корпоративно управление (Кодекса).
Комисията е постоянно действащ независим орган, създаден под егидата на Българска фондова борса (БФБ) и Комисия за финансов надзор (КФН), с подкрепата на Световната Банка и Международната финансова корпорация (IFC). вижте още »

учредители на нкку

учредители на нкку
начало | карта на сайта | общи условия | контакти | уеб-дизайн | © НККУ публикувана на 08.08.2013 |