header

Картата за самооценка на корпоративното управление 2013 година

Актуализиран вариант на Картата за самооценка на корпоративното управление, приета от Националната комисия по корпоративно управление. Картата е актуализирана съобразно последните промени, приети в Националния кодекс за корпоративно управление. Публичните компании, декларирали че ще се съобразяват с принципите на Националния кодекс, следва да попълнят Картата и да я приложат към документите при публикуването на одитирания годишен отчет за 2012 г.

изтегляне на файл
публикуван на: 01.02.2013, 14:01:32

обратно към пълния списък »