header

Контакти на НККУ

За контакти с Националната комисия по корпоративно управление използвайте някои от следните координати:

Пощенски адрес: София, 1301, ул. "Три уши" 6

Телефон: +359 2 937 09 34

факс: + 359 2 937 09 46

е-mail: bse@bse-sofia.bg

начало | карта на сайта | общи условия | контакти | уеб-дизайн | © НККУ публикувана на 30.12.2015 |