header

Моушън артс ООД декларира желанието си да спазва и прилага НККУ

На 20 януари 2017 година, Националната комисия за корпоративно управление получи уведомление от непубличното дружество "Моушън артс" ООД, част от групата на "Билборд" АД, че дружеството с ограничена отговорност ще се съобразява и прилага принципите на корпоративно управление и препоръките на Националния кодекс за корпоративно управление (НККУ).

Информация относно конкретното прилагане на НККУ от "Моушън артс" ООД ще бъде представяна заедно с годишните отчети на дружеството и на електронната му страница.

източник: НККУ
публикувана на: 23.01.2017, 16:49:09

обратно към всички новини »