";
header

Новини

Това са новини, свързани с дейността на Националната комисия по корпоративно управление и сходните браншови организации на национално и международно ниво.

Решение на Националната комисия по корпоративно управление за индекса CGIX
публикувана на 08.06.2016 15:48:54

БФБ-София поема председателството на Националната комисия за корпоративно управление
публикувана на 25.11.2015 14:48:30

Промяна в състава на индекса на компаниите с добро корпоративно управление
публикувана на 09.06.2015 16:23:38

НККУ прие Приложение към националния кодекс за корпоративно управление
публикувана на 08.12.2014 16:17:14

НККУ бе учредена като сдружение с нестопанска цел
публикувана на 15.07.2014 18:01:56

Редовно преразглеждане на състава на индекса на компаниите с добро корпоративно управление CGIX
публикувана на 10.06.2014 12:09:46

Резолюция на НККУ относно намеренията по прилагането на Препоръка на ЕК
публикувана на 20.05.2014 16:02:20

Актуализирана карта за самооценка на корпоративното управление за 2013 година
публикувана на 01.02.2013 14:04:25


1   2   3  

начало | карта на сайта | общи условия | контакти | уеб-дизайн | © НККУ публикувана на 01.10.2012 |