header

Приложение към националния кодекс за корпоративно управление относно съдържанието на отчетите "спазвай или обяснявай"

Във връзка с Препоръката на Европейската Комисия от 9 април 2014 г. относно качеството на отчитането в рамките на корпоративното управление, на свое заседание на 08.12.2014 г. Националната комисия по корпоративно управление прие Приложение към националния кодекс за корпоративно управление относно съдържанието на отчетите "спазвай или обяснявай".

изтегляне на файл
публикуван на: 08.12.2014, 16:14:30

обратно към пълния списък »