";
header

Проекти

Това са проекти, осъществени от Националната комисия по корпоративно управление самостоятелно или в сътрудничество с други заинтересовани лица или организации.

Индекс на компаниите с добро корпоративно управление CGIX
публикуван на 08.11.2012 15:05:11

Национален кодекс за корпоративно управление
публикуван на 02.10.2012 10:12:12

начало | карта на сайта | общи условия | контакти | уеб-дизайн | © НККУ публикувана на 02.10.2012 |