header

Решение на Националната комисия по корпоративно управление за индекса CGIX

На свое заседание Националната Комисия по Корпоративно Управление взе решение базата на CGIX да остане без промяна за следващия едногодишен период, считано от 20.06.2016 г, т.е. следната:

  1. Индустриален Холдинг България АД-София
  2. Монбат АД-София
  3. Софарма АД-София
  4. Агрия Груп Холдинг АД-Варна
  5. Българска фондова борса-София АД
  6. Стара планина Холд АД-София
  7. Албена АД-к.к. Албена

Тегловите коефициенти на всяка от емисиите ще се определят на база на структурата на индекса към 17.06.2016г.

източник: НККУ
публикувана на: 08.06.2016, 15:48:54

обратно към всички новини »