Sidebar Menu

Новини

БФБ-София публикува на своята интернет страница актуализиран вариант на Картата за самооценка на корпоративното управление (Картата), приета от Националната комисия по корпоративно управление.

Картата е актуализирана съобразно последните промени, приети в Националния кодекс за корпоративно управление (Националния кодекс).
Публичните компании, декларирали че ще се съобразяват с принципите на Националния кодекс, следва да попълнят Картата и да я приложат към документите при публикуването на одитирания годишен отчет за 2012 г.
Актуализираната Карта за самооценка може да изтеглите в раздел Документи.

източник: НККУ / БФБ-София

Контакти