Sidebar Menu

Новини

Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България поема Председателството на Националната комисия по корпоративно управление. Решението беше прието на 30.09.2019 г. с единодушие от присъстващите на заседанието членове на Управителния съвет на сдружението.

Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България приема Председателството от Българска фондова борса АД за нов три годишен мандат.

„Благодарим за оказаното доверие на останалите членове на Управителния съвет и се надяваме, че с дейността си ще допринесем за утвърждаването на добрите практики на българските компании в областта на корпоративното управление.  Ще предложим на Управителния съвет пакет от инициативи за следващите три години, които да повишат информираността на корпоративните ръководства относно новите тенденции в областта на корпоративното управление, корпоративното лидерството и устойчиво развитие“, заяви Даниела Пеева, председател на УС на новия председател на Комисията.

източник: Националната комисия по корпоративно управление

Контакти