Sidebar Menu

Новини

Националната комисия по корпоративно управление взе решение за стартиране на проект за изчисляване на индекс на компаниите с добро корпоративно управление.

Методиката и начинът за изчисляване на индекса ще бъдат разработени от борсата и предложени на Комисията за одобрение. Конкретната начална дата ще бъде оповестена допълнително, като се очаква да бъде не по-рано от края на третото тримесечие на годината. Изборът на конкретни компании за база на индекса ще бъде направен измежду тези, декларирали съгласие за спазване на принципите на Националния кодекс за корпоративно управление, който е приет от повечето активни публични дружества у нас.

източник: Национална комисия по корпоративно управление

Контакти