Sidebar Menu

Новини

Българска фондова борса-София ще председателства Националната комисия за корпоративно управление за следващия мандат от 18 месеца. Това стана ясно след заседание на Комисията, на което ръководството на БФБ-София пое поста от досегашния председател проф. д-р Стефан Петранов.

"Българска фондова борса ще продължи да работи упорито за утвърждаването на добрите практики в областта на корпоративното управление, тъй като то е в основата на формирането на облика на пазара и в голяма степен влияе върху сантимента на инвеститорите Бих искал да благодаря на проф. Петранов и на останалите членове на комисията за усилията им за утвърждаване на най-добрите практики в областта на корпоративното управление. Техният професионализъм ще е от критично значение в по-нататъшната работа на комисията, особено в контекста на необходимостта посланието й да достигне до всички публични компании и останалите заинтересовани лица.", коментира по повод избора Иван Такев, изпълнителен директор на БФБ-София.

Националната комисия за корпоративно управление беше създадена преди близо седем години под егидата на БФБ-София и Комисията за финансов надзор, с подкрепата на Световна банка и Международната финансова корпорация. От основаването й досега Борсата взима активно участие във всички инициативи, свързани с дейността й. През 2012 г. БФБ-София създаде и продължава да поддържа интернет страница на Комисията, като миналата година участва и в трансформирането й в юридическо лице с нестопанска цел.

източник: НККУ

Контакти