Sidebar Menu

Новини

Националната комисия по корпоративно управление (НККУ) определи състава на индекса на публичните компании с най-добро корпоративно управление за период от една година.

След анализ на резултатите от статистиката, които показват, че минималните критерии за ликвидност се покриват от 21 компании; предоставените карти за самооценка от 12 компании и в резултат на гласуването на членовете на НККУ, класирането на компаниите е следното:

  1. Индустриален Холдинг България АД-София
  2. Албена АД-к.к. Албена
  3. Корадо-България АД-Стражица
  4. Софарма АД-София
  5. Монбат АД-София
  6. Химимпорт АД-София
  7. Българска фондова борса АД - София

От предишния състав на индекса CGIX отпадат Стара Планина Холд поради непокриване на критериите за ликвидност на индекса, както и Сирма Груп Холдинг и ТБ Централна Кооперативна Банка поради непредставяне на карта за самооценка.

Тегловите и фрий-флоут коефициенти за новите емисии от индекса ще бъдат оповестени допълнително от Българска фондова борса. Промените влизат в сила от 24 юни 2019 г.

източник: НККУ

Контакти