Sidebar Menu

Новини

На заседание на Националната комисия по корпоративно управление, проведено на 2 юни 2011 г., поради изтичане на мандата на досегашния председател на комисията - Огнян Донев, се състоя избор на нов председател с едногодишен мандат.

Присъстващите членове единодушно избраха за такъв Маню Моравенов, председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор на "Феър Плей Пропътрис" АДСИЦ.

Моравенов е доктор по финанси от Софийския университет, има богат професионален опит в областта на капиталовите пазари, а също така е един от авторите на Националния кодекс за корпоративно управление в България.

На заседанието беше обсъдено принципно предложение на "БФБ-София" АД за промяна на правилата за изчисляване на индекса на компаниите с добро корпоративно управление.

Борсата се ангажира да разработи конкретните текстове на правилата и да ги представи за одобрение на следващото заседание на комисията през месец юли. На същото заседание ще бъде определена базата на индекса и началната дата за изчисляването му.

източник: Национална комисия по корпоративно управление

Контакти