Sidebar Menu

Новини

Националната комисия по корпоративно управление приключи първото си преразглеждане на Националния кодекс за корпоративно управление (НККУ).

На свое заседание, проведено на 20 февруари 2012 г. Националната комисия по корпоративно управление измени и допълни Националния кодекс за корпоративно управление (НККУ). Измененият и допълнен НККУ влиза в сила незабавно и ще бъде прилаган и през настоящата 2012 г.

източник: Сайт на БФБ

Контакти