Sidebar Menu

Новини

Във връзка с Препоръката на Европейската Комисия от 9 април 2014 г. относно качеството на отчитането в рамките на корпоративното управление, на свое заседание на 08.12.2014 г.

Националната комисия по корпоративно управление прие Приложение към националния кодекс за корпоративно управление относно съдържанието на отчетите "спазвай или обяснявай". Целия текст на Приложението можете да намерите в секция Документи.

източник: НККУ

Контакти