Sidebar Menu

Новини

В изпълнение на Правилата за изчисляване на индекса на компаниите с добро корпоративно управление и след извършена преценка доколко резултатите от картата за самооценка съответстват с реалното прилагане на принципите на Националния кодекс от всяка от компаниите, отговарящи на всички изисквания на правилата,

Националната комисия по корпоративно управление взе решение за следващия едногодишен период, считано от 22.06.2015 г., съставът на индекса да бъде както следва:

  1. Индустриален Холдинг България АД-София
  2. Монбат АД-София
  3. Софарма АД-София
  4. Албена АД-к.к. Албена
  5. Българска фондова борса-София АД
  6. Стара планина Холд АД-София
  7. Агрия Груп Холдинг АД-Варна

Фрий-флоут коефициентите за новите емисии, считано от 22.06.2015 г., са:
Албена АД - к.к. Албена (6AB): 0.2538
Агрия Груп Холдинг АД - Варна (A72): 0.1941

източник: Национална комисия по корпоративно управление

Контакти