Sidebar Menu

Новини

В изпълнение на Правилата за изчисляване на индекса на компаниите с добро корпоративно управление и след извършена преценка доколко резултатите от картата за самооценка съответстват с реалното прилагане на принципите на Националния кодекс от всяка от компаниите,

отговарящи на всички изисквания на правилата, НККУ взе решение за следващия едногодишен период, считано от 23.06.2014 г., съставът на индекса да бъде както следва:

  1. Индустриален Холдинг България АД-София
  2. Монбат АД-София
  3. Софарма АД-София
  4. Доверие Обединен Холдинг АД-София
  5. Българска фондова борса-София АД
  6. Стара планина Холд АД-София
  7. Трейс груп холд АД-София

Тегловите и фрий-флоут коефициенти за всяка една от емисиите ще бъдат оповестени допълнително от БФБ-София.

източник: НККУ

Контакти