Sidebar Menu

Новини

На свое заседание Националната Комисия по Корпоративно Управление взе решение базата на CGIX да остане без промяна за следващия едногодишен период, считано от 20.06.2016 г, т.е. следната:

  1. Индустриален Холдинг България АД-София
  2. Монбат АД-София
  3. Софарма АД-София
  4. Агрия Груп Холдинг АД-Варна
  5. Българска фондова борса-София АД
  6. Стара планина Холд АД-София
  7. Албена АД-к.к. Албена

Тегловите коефициенти на всяка от емисиите ще се определят на база на структурата на индекса към 17.06.2016г.

източник: НККУ

Контакти