Sidebar Menu

Новини

На свое заседание Националната комисия по корпоративно управление разгледа Препоръка на ЕК от 09.04.2014 относно качеството на отчитането в рамките на корпоративното управление (въз основа на принципа „изпълнение или обяснение")

и взе решение да формулира свои насоки към публичните дружества по прилагането й, както и да бъде извършен преглед на Кодекса относно необходимостта на ревизия. За целта бе изготвена официална резолюция на НККУ относно намеренията по прилагането на препоръките, която бе изпратена до Комисията за финансов надзор, Българска Фондова Борса и Министерство на финансите.

Пълният текст на писмото може да бъде намерен в секцията Документи на НККУ.

източник: Национална комисия по корпоративно управление

Контакти