Sidebar Menu

Новини

Националната Комисия по корпоративно управление ще стартира индекса CGIX (Corporate Governance IndeX) от 19 септември 2011 г. с първоначална стойност 100 пункта.

Първоначално техническото изчисляване и разпространение на информация ще се извършва от БФБ-София АД. Индексът ще се състои от 7 компании и е претеглен с пазарната им капитализация, коригирана със свободно търгуемия обем на всяка една от тях. Включените компании ще подлежат на периодично преразглеждане всяка година през месец юни, а коефициентите за фрий-флоут ще се преразглеждат на всеки три месеца по аналогия с индексите на Българска Фондова Борса-София АД.

Националната Комисия по Корпоративно Управление определи следните компании, които ще бъдат включени в индекса от началната дата за изчисляването му до следващото му преразглеждане през месец юни 2012 г.:

  1. Стара планина Холд АД-София
  2. Монбат АД-София
  3. Софарма АД-София
  4. Индустриален Холдинг България АД-София
  5. ТБ Корпоративна търговска банка АД-София
  6. Каолин АД-Сеново
  7. Енемона АД-Козлодуй

източник: БФБ-София / НККУ

Контакти