Sidebar Menu

Документи на НККУ

Това са документи, свързани учредяването и дейността на Националната комисия по корпоративно управление.

Картата за самооценка на корпоративното управление
Актуализиран вариант на Картата за самооценка на корпоративното управление, приета от Националната комисия по корпоративно управление. Картата е актуализирана съобразно последните промени, приети в Националния кодекс за корпоративно управление. Публичните компании, декларирали че ще се съобразяват с принципите на Националния кодекс, следва да попълнят Картата и да я приложат към документите при публикуването на одитирания годишен отчет
изтегляне на файл

 

Годишен отчет на НККУ за 2018 г.

Позиция на НККУ относно публикувана Концепция на Министерство на финансите
Позиция на Националната комисия по корпоративно управление относно публикувана от Министерство на финансите за обществено обсъждане "Концепция за личните сметки на физически и юридически лица, водени от "Централен депозитар" АД в т.нар. Регистър А"
изтегляне на файл


Годишен отчет на НККУ за 2017 г.

Годишен отчет на НККУ за 2016


Актуализирана карта за самооценка на дружествата, приели да спазват НККУ

Карта за самооценка на корпоративното управление. Картата е актуализирана съобразно последните промени, приети в Националния кодекс за корпоративно управление.
изтегляне на файл

Национален кодекс за корпоративно управление


Устав на Сдружение НККУ

Устав на Сдружение "Национална комисия за корпоративно управление", вписана в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с решение на Софийски градски съд от 04.07.2014 г.
изтегляне на файл


Приложение към националния кодекс за корпоративно управление относно съдържанието на отчетите "спазвай или обяснявай"

Във връзка с Препоръката на Европейската Комисия от 9 април 2014 г. относно качеството на отчитането в рамките на корпоративното управление, на свое заседание на 08.12.2014 г. Националната комисия по корпоративно управление прие Приложение към националния кодекс за корпоративно управление относно съдържанието на отчетите "спазвай или обяснявай".
изтегляне на файл


Резолюция на НККУ относно намеренията по прилагането на Препоръка на ЕК
Официална резолюция на НККУ за намеренията по прилагането на Препоръка на ЕК от 09.04.2014 относно качеството на отчитането в рамките на корпоративното управление (въз основа на принципа "изпълнение или обяснение"), която бе изпратена до Комисията за финансов надзор, Българска Фондова Борса - София и Министерство на финансите.
изтегляне на файл


Картата за самооценка на корпоративното управление 2013 година

Актуализиран вариант на Картата за самооценка на корпоративното управление, приета от Националната комисия по корпоративно управление. Картата е актуализирана съобразно последните промени, приети в Националния кодекс за корпоративно управление. Публичните компании, декларирали че ще се съобразяват с принципите на Националния кодекс, следва да попълнят Картата и да я приложат към документите при публикуването на одитирания годишен отчет за 2012 г.
изтегляне на файл


Становище на НККУ по Въпросите от "Зелената книга – Европейска рамка за корпоративно управление"
изтегляне на файл


Правила за изчисляване на CGIX


Меморандум за създаване и поддържане на индекс на доброто корпоративно управление

Меморандум между Комисията и "Българска фондова борса - София" АД за създаване и поддържане на индекс на доброто корпоративно управление.
изтегляне на файл


Национален кодекс за корпоративно управление


Национален кодекс за корпоративно управление (в сила до 20.02.2012 г.)

Текст на Националния кодекс за корпоративно управление, в сила до 20.02.2012 г. По-нататък в документи ще откриете актуалния текст на Кодекса.
изтегляне на файл


Учредителен меморандум на НККУ


Правила за устройството и дейността на НККУ

Контакти