Sidebar Menu

Национален кодекс за корпоративно управление

Проектът за национален кодекс за корпоративно управление започна да се осъществява през 2009 година, а първата версия на кодекса беше приета от Комисията и публикувана през 2011 година.

От Февруари 2012 година има нова версия на Националния кодекс, която можете да намерите в секция документи.

изтегляне на файл

Контакти